AutoBod Autoveilingen / Handleiding.
 • Met deze website kunt u biedingen doen op auto’s van hoofdzakelijk particulieren die hun auto willen verkopen. Het doel is om daadwerkelijk een transactie te realiseren.

 • De auto’s op deze site zijn soms afkomstig van andere (auto-) sites. Ook zijn er auto’s bij die rechtstreeks zijn geplaatst door de eigenaren. Voor het benaderen van de data die voor u toegankelijk is, heeft de plaatser van de data zijn uitdrukkelijke toestemming verleend.

 • De beschikbare gegevens zijn te herkennen doordat het Merk en Type in de meest linkse kolom met een vet lettertype worden weergegeven. Deze zijn aanklikbaar.

 • Door het klikken op zo’n koppeling komt u op een detailpagina van de aangeklikte auto. Hier kunt u de beschikbare gegevens en eventuele foto’s bekijken van de auto en beslissen of een bod wilt doen. Rechts onderaan vind u het biedblok.

 • Als u een bod doet is dat een gegarandeerd bod op de auto, op basis van de op de pagina beschikbare gegevens. Indien u het hoogste bod heeft gedaan na het vervallen van de kavel verplicht u zich de auto af te nemen voor het door u gedane hoogste bod, als de auto zich in de staat bevind zoals op deze detailpagina is aangegeven. Als dit bod lager is dan de door de eigenaar ingestelde minimumprijs betekent dit nog niet dat u de auto al heeft gekocht. De eigenaar heeft hier dan het laatste woord in. Uw bod blijft drie volle dagen na het vervallen van de kavel geldig. Er wordt aangegeven of de minimumprijs is bereikt. Als de door de eigenaar ingestelde minimumprijs is bereikt en de kavel verloopt ben u wel meteen eigenaar, de klant heeft zich hiermee bij het plaatsen gecommitteerd.

 • Na het vervallen van een kavel waarop u het hoogste bod heeft gedaan èn dit bod is hoger of gelijk aan de door de eigenaar ingestelde minimumprijs krijgt u meteen een bericht met de gegevens van de eigenaar. U kunt dan de afwikkeling gaan voorbereiden.

 • Als u het hoogste bod heeft gedaan op een kavel, maar het bod is lager dan de door de eigenaar ingestelde minimumprijs heeft de eigenaar drie dagen bedenktijd. Hij kan dan op elk moment binnen die drie dagen besluiten om alsnog te verkopen. Als dat gebeurd ontvangt u daarover een bericht.

 • Er wordt in het ‘bied-blok’ ook een verval/verloopmoment weergegeven. Op dat aangegeven tijdstip vervalt de veiling en kunt u in principe niet meer bieden op het voertuig.

 • Als er binnen één minuut vòòr het vervallen van de veiling nog door iemand geboden wordt op de kavel wordt de vervaltijd met één minuut verlengd. Dit gaat door tot er in de laatste minuut niet meer geboden wordt en de veiling dus verloopt. Het hoogste bod is dan geldig en wordt ook als zodanig weergegeven.

 • In het hoofdscherm staan ook auto’s waar u (haast) niets mee kunt. Deze zijn nog niet aangemeld door de eigenaren. Als deze auto’s twee volle dagen in dit systeem staan en ze zijn nog niet aangemeld kunt u de eigenaar een voor-gedefinieerd emailbericht sturen. Dit is te herkennen aan de koppeling ‘Stuur mail’ in de meest rechter kolom op het hoofdscherm. Het sturen van een bericht kan slecht één keer per auto. Zolang de koppeling achter de autogegevens wordt weergegeven is de eigenaar nog niet gemaild. U krijgt van de aanmelding waarvan u de eigenaar een bericht heeft gestuurd een bevestiging in uw emailbox, zodat u uw bod kunt doen op de auto. U kunt dagelijks een beperkt aantal eigenaren zo’n bericht sturen.

 • Nadat u een kavel heeft gekocht ben u bemiddelingsfee verschuldigd aan Elkeplaats BV, afd AutoBod. De tarieven variëren staffelsgewijs, naar aanleiding van de uiteindelijke verkoopprijs (hoogste bod). De tarieven worden gedetailleerd aangegeven hier op de website voor de aangesloten bedrijven, waarmee u akkoord moet gaan bij elke bieding die u doet. De factuur hiervoor wordt meteen per mail naar u gestuurd na het voor u succesvol vervallen van de kavel.

Deze website geldt als prototype van een geavanceerde en nieuwe site, welke momenteel wordt gemaakt en ontwikkeld. We zijn van plan om met minstens 35 reeds gevestigde domeinnamen deze markt te gaan bestoken, zodat we snel een vooraanstaande positie zullen innemen in dit segment.


Succes!!AutoBod Autoveilingen.